Företag

STORIT erbjuder kundanpassade lagringslösningar speciellt riktade till företag. 

Antingen du har behov av en kortsiktig, långsiktig, enkel eller mer omfattande lösning så har STORIT möjlighet att erbjuda ett effektivt och smidigt alternativ för dina behov. 

En uppskattad tjänst är vår varusluss i vilken såväl ankommande som avgående gods tas emot, Er transportör lämnar eller hämtar gods utan att ni behöver vara närvarande. Godssluss övervakas med kamera och endast kunder vilka nyttjar tjänsten har tillträde till slussen. 

Är det frågan om tyngre leveranser kan vi erbjuda lossning lastning med truck.

Vi erbjuder både kall och varmgarage i vilka ni både kan förvara material och parkera en servicebil. Det finns även parkeringsplatser med möjlighet till elanslutning.

Kontakta oss för pris och tillgänglighet.