Miljö

På STORIT vill vi bidraga till att skapa en bra och hållbar miljö. Vi gör det på flera olika sätt.

STORITs anläggningar är konstruerade och byggda för en effektiv energianvändning. Exempel på detta är god isolering, energieffektiv belysning, situationsanpassad uppvärmning och ventilation.

STORITs anläggningar är utrustade med solpaneler vilka över året genererar långt mer energi än anläggningen förbrukar. Överskottet använder vi till att ladda elbilar eller så matas det ut på nätet. Möjligen är vi Sveriges energieffektivaste Self-Storageanläggning.

 STORITs interna transporter av personal och varor sker i hög utsträckning med elbil.